به ضبط بروسک
behzabt broosk
به ضبط چیست؟
به ضبط بروسک وسیله ای است که فیلمبرداری با گوشی موبایل را حرفه ای و اسان می کند