مراحل ساخت انگشتر

پرینتر سه بعدی مشهد

اطلاعیه مسابقات طراحی صنعتی ایدیران

ارسال اثار در مرحله زودهنگام : 15 اردیبهشت تا 15 تیر

ارسال اثار در مرحله دیرهنگام : 15 تیر تا 15 مرداد